Dewch i Siarad am y Newid yn yr Hinsawdd

Rhannu ar Facebook Rhannu ar Twitter Rhannu ar LinkedIn E-bostiwch y ddolen hon

Parhau â'n Sgwrs am Newid yn yr Hinsawdd

Mae yna lawer o bethau arbennig am ein Bwrdeistref Sirol. Mae gyda ni ardaloedd mawr o gefn gwlad a choetir ac mae'n gartref i lawer o fywyd gwyllt, gan gynnwys rhai planhigion ac anifeiliaid prin. Efallai bydd ein hen byllau glo yn gallu ein helpu i gynhyrchu ein hynni ein hunain yn y dyfodol.

Rydyn ni'n wynebu amseroedd heriol. Mae'r tymheredd yn codi ledled y byd. Yng Nghymru, mae hyn yn golygu y byddwn ni'n cael gaeafau gwlypach a hafau sychach, felly gallwn ddisgwyl rhagor o lifogydd a thywydd poeth.

Rydyn ni fel Cyngor am wneud mwy i chwarae ein rhan i amddiffyn y blaned a'n Bwrdeistref Sirol rhag effeithiau'r cynhesu yma, heddiw ac yn y dyfodol.

Rydyn ni'n anelu at fod yn Gyngor Carbon Niwtral erbyn 2030. Rydyn ni hefyd am sicrhau fod y Fwrdeistref Sirol mor agos â phosibl at fod yn Garbon Niwtral.


Byddwn ni'n mynd o gwmpas cymunedau yn Rhondda Cynon Taf ac yn siarad â chi am sut mae modd i ni wneud hyn pan fydd yn ddiogel gwneud hynny. Tan hynny, byddwn ni wrth ein bodd petaech chi yn ein helpu i ddod o hyd i ffyrdd gwell o chwarae ein rhan yn ogystal â dweud wrth bawb am y pethau gwych y mae pobl a chymunedau eisoes yn eu gwneud yn y Fwrdeistref Sirol. Mae modd gwneud hyn trwy:

  • Rhannu eich syniadau gyda ni ynglŷn â sut mae modd i bawb wneud mwy.
  • Ateb 3 cwestiwn yn yr arolygon barn cyflym am Newid Hinsawdd yn Rhondda Cynon Taf;
  • Ychwanegu unrhyw brosiectau Newid Hinsawdd yn eich ardal chi at y map isod.


Sut rydyn ni i gyd yn mynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd?

Parhau â'n Sgwrs am Newid yn yr Hinsawdd

Mae yna lawer o bethau arbennig am ein Bwrdeistref Sirol. Mae gyda ni ardaloedd mawr o gefn gwlad a choetir ac mae'n gartref i lawer o fywyd gwyllt, gan gynnwys rhai planhigion ac anifeiliaid prin. Efallai bydd ein hen byllau glo yn gallu ein helpu i gynhyrchu ein hynni ein hunain yn y dyfodol.

Rydyn ni'n wynebu amseroedd heriol. Mae'r tymheredd yn codi ledled y byd. Yng Nghymru, mae hyn yn golygu y byddwn ni'n cael gaeafau gwlypach a hafau sychach, felly gallwn ddisgwyl rhagor o lifogydd a thywydd poeth.

Rydyn ni fel Cyngor am wneud mwy i chwarae ein rhan i amddiffyn y blaned a'n Bwrdeistref Sirol rhag effeithiau'r cynhesu yma, heddiw ac yn y dyfodol.

Rydyn ni'n anelu at fod yn Gyngor Carbon Niwtral erbyn 2030. Rydyn ni hefyd am sicrhau fod y Fwrdeistref Sirol mor agos â phosibl at fod yn Garbon Niwtral.


Byddwn ni'n mynd o gwmpas cymunedau yn Rhondda Cynon Taf ac yn siarad â chi am sut mae modd i ni wneud hyn pan fydd yn ddiogel gwneud hynny. Tan hynny, byddwn ni wrth ein bodd petaech chi yn ein helpu i ddod o hyd i ffyrdd gwell o chwarae ein rhan yn ogystal â dweud wrth bawb am y pethau gwych y mae pobl a chymunedau eisoes yn eu gwneud yn y Fwrdeistref Sirol. Mae modd gwneud hyn trwy:

  • Rhannu eich syniadau gyda ni ynglŷn â sut mae modd i bawb wneud mwy.
  • Ateb 3 cwestiwn yn yr arolygon barn cyflym am Newid Hinsawdd yn Rhondda Cynon Taf;
  • Ychwanegu unrhyw brosiectau Newid Hinsawdd yn eich ardal chi at y map isod.


Sut rydyn ni i gyd yn mynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd?

Diweddaru: 01 Sep 2021, 01:06 PM