Dewch i Siarad Pontypridd

Rhannu ar Facebook Rhannu ar Twitter Rhannu ar LinkedIn E-bostiwch y ddolen hon

Mae’r Cynllun Creu Lleoedd yn cyflwyno gweledigaeth gyffrous ac uchelgeisiol ar gyfer dyfodol canol tref Pontypridd. Mae'n adeiladu ar yr hyn sydd eisoes wedi'i gyflawni, ynghyd â darparu fframwaith ar gyfer gwireddu rhagor o waith datblygu a buddsoddiad newydd a all helpu Pontypridd i ffynnu hyd yn oed yn fwy, gwella’i threflun a’i gwneud yn dref sy'n fwy gwydn wrth wynebu unrhyw newid.

Dull o weithredu cyffredinol yw ‘Creu Lleoedd’ ar gyfer gwella delwedd lle, sut mae'n gweithredu a sut brofiad mae'r lle yn ei roi ichi. Mae’r Cynllun Creu Lleoedd ar gyfer Pontypridd yn adlewyrchu'r amryw gyfleoedd sy’n bodoli yn y dref.

Hoffen ni glywed eich barn am gynllun Creu Lleoedd Pontypridd, ei holl brosiectau a'i gamau arfaethedig sydd, gyda’i gilydd, gyda'r bwriad o drawsnewid y dref trwy greu datblygiad o ansawdd uchel a mannau cyhoeddus sy'n hyrwyddo ffyniant, iechyd, hapusrwydd a lles.

Mynnwch ddweud eich dweud trwy lenwi'r arolwg, cymryd rhan yn ein holiaduron byr a nodi eich syniadau.

Mae’r Cynllun Creu Lleoedd yn cyflwyno gweledigaeth gyffrous ac uchelgeisiol ar gyfer dyfodol canol tref Pontypridd. Mae'n adeiladu ar yr hyn sydd eisoes wedi'i gyflawni, ynghyd â darparu fframwaith ar gyfer gwireddu rhagor o waith datblygu a buddsoddiad newydd a all helpu Pontypridd i ffynnu hyd yn oed yn fwy, gwella’i threflun a’i gwneud yn dref sy'n fwy gwydn wrth wynebu unrhyw newid.

Dull o weithredu cyffredinol yw ‘Creu Lleoedd’ ar gyfer gwella delwedd lle, sut mae'n gweithredu a sut brofiad mae'r lle yn ei roi ichi. Mae’r Cynllun Creu Lleoedd ar gyfer Pontypridd yn adlewyrchu'r amryw gyfleoedd sy’n bodoli yn y dref.

Hoffen ni glywed eich barn am gynllun Creu Lleoedd Pontypridd, ei holl brosiectau a'i gamau arfaethedig sydd, gyda’i gilydd, gyda'r bwriad o drawsnewid y dref trwy greu datblygiad o ansawdd uchel a mannau cyhoeddus sy'n hyrwyddo ffyniant, iechyd, hapusrwydd a lles.

Mynnwch ddweud eich dweud trwy lenwi'r arolwg, cymryd rhan yn ein holiaduron byr a nodi eich syniadau.

Diweddaru: 15 Meh 2022, 08:46 AC